Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Department of Prison Management

    


Staffs


Name हरिप्रसाद मैनाली
Designation महानिर्देशक
Section
Ext. No. 985114007
Name कृष्ण बहादुर कटुवाल
Designation निर्देशक ( सूचना अधिकारी)
Section बन्दी प्रशासन शाखा
Ext. No. 9841360598
Name राजुप्रसाद पाैडेल
Designation निर्देशक
Section प्रशासन शाखा
Ext. No. 9851173426
Name भरतराज पाैडेल
Designation शाखा अधिकृत
Section वन्दी प्रशासन शाखा
Ext. No. 17
Name सपना कुमारी भट्टरार्इ
Designation शाखा अधिकृत
Section कर्मचारी प्रशासन शाखा
Ext. No. 13
Name इन्दु शर्मा निराैला
Designation लेखा अधिकृत
Section लेखा शाखा
Ext. No.
Name भुवन गाैतम
Designation नायब सुब्बा
Section स्टोर
Ext. No.
Name केशव अर्याल
Designation नायब सुब्बा
Section वन्दी प्रशासन शाखा
Ext. No. 17
Name मन्जु अाेझा गुरागार्इ
Designation नायब सुब्बा
Section कर्मचारी प्रशासन शाखा
Ext. No. 16
Name माधव सिग्देल
Designation नायब सुब्बा
Section कर्मचारी प्रशासन शाखा
Ext. No. 16
Name बीरबलनाथ योगी
Designation लेखापाल
Section लेखा शाखा
Ext. No.
Name करिस्मा काफ्ले
Designation कम्प्युटर अपरेटर
Section IT फाँट
Ext. No.
Name विष्णुहरी आचार्य
Designation सह-लेखापाल
Section लेखा शाखा
Ext. No.
Name सरस्वता पाैडेल
Designation खरिदार
Section बन्दी प्रशासन शाखा
Ext. No.
Name बद्री तामांग
Designation स. कम्प्युटर अपरेटर
Section IT फाँट / P.A.
Ext. No. 11
Name शिव कार्की
Designation स. कम्प्युटर अपरेटर
Section
Ext. No.
Name काले तामांग
Designation ह.स.चा.
Section
Ext. No.
Name केश बहादुर भुजेल
Designation ह.स.चा.
Section
Ext. No.
Name वाला सुवेदी
Designation ह.स.चा.
Section
Ext. No.
Name लक्ष्मी थापा
Designation कार्यालय सहयोगी
Section
Ext. No.
Name सरोज सिग्देल
Designation कार्यालय सहयोगी
Section
Ext. No.
Name भीमा तामांग
Designation कार्यालय सहयोगी
Section
Ext. No.