नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग

    


ईभेन्ट्स

Staffs


नाम कृष्ण चन्द्र घिमिरे
पद महानिर्देशक
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम गणेश प्रशाद भट्टराई
पद निर्देशक
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम कृष्ण प्रसाद आचार्य
पद निर्देशक
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम विष्णु प्रसाद निरौला
पद उप सचिव(लेखा)
शाखा लेखा शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम मुरारी कार्की
पद शाखा अधिकृत
शाखा कर्मचारी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम दीपक प्रसाद न्यौपाने
पद शाखा अधिकृत
शाखा वन्दी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम गणेश प्रशाद भट्टराई
पद लेखा अधिकृत
शाखा लेखा शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम विष्णु हरि आचार्य
पद सह लेखापाल
शाखा लेखा शाखा
एक्सटेन्सन. नं.