नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग

    


ईभेन्ट्स

हाम्रा कर्मचारीहरु


नाम हरिप्रसाद मैनाली
पद महानिर्देशक
शाखा
एक्सटेन्सन. नं. 01-4444552
नाम कृष्णप्रसाद अधिकारी
पद निर्देशक
शाखा बन्दी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम राजुप्रसाद पाैडेल
पद निर्देशक
शाखा प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम विष्णु प्रसाद निरौला
पद उप सचिव(लेखा)
शाखा लेखा शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम मुरारी कार्की
पद शाखा अधिकृत
शाखा कर्मचारी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम दीपक प्रसाद न्यौपाने
पद शाखा अधिकृत
शाखा वन्दी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम गणेश प्रशाद भट्टराई
पद लेखा अधिकृत
शाखा लेखा शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम मोहन देउबन्जार
पद नायब सुब्बा
शाखा स्टोर
एक्सटेन्सन. नं.
नाम केशव अर्याल
पद नायब सुब्बा
शाखा वन्दी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम भुवन गौतम
पद नायब सुब्बा
शाखा कर्मचारी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम माधव सिग्देल
पद नायब सुब्बा
शाखा कर्मचारी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम बीरबलनाथ योगी
पद लेखापाल
शाखा लेखा शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम करिस्मा काफ्ले
पद कम्प्युटर अपरेटर
शाखा IT फाँट
एक्सटेन्सन. नं.
नाम विष्णुहरी आचार्य
पद सह-लेखापाल
शाखा लेखा शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम बद्री तामांग
पद स. कम्प्युटर अपरेटर
शाखा IT फाँट / P.A.
एक्सटेन्सन. नं. 4444552
नाम बिनोद वि.के.
पद स. कम्प्युटर अपरेटर
शाखा लेखा शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम सुधा कार्की
पद Typist
शाखा वन्दी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम काले तामांग
पद ह.स.चा.
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम केश बहादुर भुजेल
पद ह.स.चा.
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम वाला सुवेदी
पद ह.स.चा.
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम लक्ष्मी थापा
पद कार्यालय सहयोगी
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम सरोज सिग्देल
पद कार्यालय सहयोगी
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम भीमा तामांग
पद कार्यालय सहयोगी
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.