नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कालिकास्थान ,काठमाडौं

कारागार व्यवस्थापन विभाग

ऐन

सि.नं शीर्षक
1 कारागार ऐन, २०७९ डाउनलोड
2 जेष्ठ नागरिक सम्वन्धी ऐन २०६३ डाउनलोड
3 कारागार ऐन २०१९ डाउनलोड
4 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ डाउनलोड
5 मुलुकी ऐन २०२० अंग्रेजीमा डाउनलोड
6 निजामती सेवा ऐन २०४९ डाउनलोड
7 बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०४८ डाउनलोड
8 स्थानिय प्रशासन ऐन २०२८ डाउनलोड