नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग

कालिकास्थान ,काठमाडौं

ऐन

सि.नं शीर्षक
1 स्थानिय प्रशासन ऐन २०२८ डाउनलोड
2 बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०४८ डाउनलोड
3 निजामती सेवा ऐन २०४९ डाउनलोड
4 मुलुकी ऐन २०२० अंग्रेजीमा डाउनलोड
5 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ डाउनलोड
6 कारागार ऐन २०१९ डाउनलोड
7 जेष्ठ नागरिक सम्वन्धी ऐन २०६३ डाउनलोड