नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कालिकास्थान ,काठमाडौं

कारागार व्यवस्थापन विभाग

विभागका महानिर्देशकहरु

पद

नाम

देखि

सम्म

का.मु महानिर्देशक

श्री खगेन्द्रप्रसाद पौडेल

2050।4।1

051।11।1

महानिर्देशक

श्री केशवराज भण्डारी

2051।11।2

051 चैत्र

महानिर्देशक

श्री नारायणप्रसाद ओझा

2052।1।1

052।5।22

महानिर्देशक

श्री कुमार प्रसाद पौडेल

2052।6।23

052।10।12

महानिर्देशक

श्री राममणी रिसाल

2052।10।18

053।12।28

का.मु.महानिर्देशक

श्री पदम राज रेग्मी

2053।12।28

054।9।23

महानिर्देशक

श्री कृष्णप्रसाद शर्मा

2054।9।24

054।10।21

महानिर्देशक

श्री लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई

2054।10।22

055।3।19

महानिर्देशक

श्री स्थानेश्वर देवकोटा

2055।3।24

055।5।4

महानिर्देशक

श्री कृष्णप्रसाद शर्मा

2055।5।5

056।10।9

महानिर्देशक

श्री सुवर्ण लाल श्रेष्ठ 

2056।10।15

057।3।12

महानिर्देशक

श्री केशव राज  घिमिरे

2057।11।1

058।8।19

महानिर्देशक

श्री उमेश प्रसाद मैनाली

2058।8।25

059।3।10

महानिर्देशक

श्री विष्णु राज कुसुम

2059।5।24

059।7।5

महानिर्देशक

श्री गोपाल मान श्रेष्ठ

2059।9।10

060।1।2

महानिर्देशक

श्री युवराज पाण्डे

2060।1।4

062।1।26

महानिर्देशक

श्री वामन प्रसाद न्यौपाने

2062।1।28

062 चैत्र

महानिर्देशक

श्री दिपक कुमार जोशी

2063।2।3

063 चैत्र

का.मु महानिर्देशक

श्री मोहन कृष्ण सापकोटा

2064।1।1

064।2।3

महानिर्देशक

श्री स्थानेश्वर देवकोटा

2064।2।21

065।4।12

महानिर्देशक

श्री अनिल कुमार पाण्डे

2065।4।20

065।7।4

महानिर्देशक

श्री भोलाप्रसाद सिवाकोटी

2065।7।10

065।9।20

महानिर्देशक

श्री केशर वहादुर वानिया

2065।9।23

065।12।20

महानिर्देशक

श्री याम कुमारी खतिवडा

2065।12।26

066।10।11

महानिर्देशक

श्री दुर्गाप्रसाद भण्डारी

2066।10।14

069।6।5

महानिर्देशक

श्री शम्भु कोइराला

2069।6।10

2071।8।23

महानिर्देशक

श्री शषिशेखर श्रेष्ठ 2071्।8। 2071।12।10

महानिर्देशक

श्री हिमनाथ दवाडी 2071।12।11 2073।06।06

महानिर्देशक

तोयम राया 2073।08।13 2073।08।21

महानिर्देशक

कृष्णचन्द्र घिमिरे 2073।09।11 2074।10।05
महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनाली 2075।01।24 2076।05।18
का.मु. महानिर्देशक बासुदेव घिमिरे 2076।05।20 2076।10।03
महानिर्देशक गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ 2076।10।06 2076।11।23
महानिर्देशक प्रदीपराज कणेल 2076।12।09 2077।03।27
महानिर्देशक द्रोण पोखरेल 2077।03।29 2078।02।03
नि. महानिर्देशक वेदनिधि अधिकारी 2078।02।04 2078।03।13
महानिर्देशक फणिन्द्र मणि पोखरेल 2078।03।14 2078।04।11
महानिर्देशक जनकराज दाहाल 2078।04।11 हालसम्म

 

ताजा जानकारी

२६ मंसिर
२०७८

विदेशी कैदी/वन्दीको संख्या

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

जेलरहरुको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

नेपालका कारागारहरुको क्षमता

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

कैदी/वन्दी मास्केवारी वैशाख 2072

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

निरिक्षण फारम

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

माफी मिनाहा परिपत्र 2072-2-1

पुरा पढ्नुहोस्