नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कालिकास्थान ,काठमाडौं

कारागार व्यवस्थापन विभाग

सूचना तथा समाचार

२५ जेठ
२०८१

कैदकट्टाको लागि कारागार कार्यालयहरुलाई गरेको परिपत्र

पुरा पढ्नुहोस्
०८ भदौ
२०८०

संविधान दिवस २०८० को अवसरमा कैदकट्टाको लागि कारागार कार्यालयहरुलाई गरेको परिपत्र

पुरा पढ्नुहोस्
१६ माघ
२०७९

पौष महिनाको मास्केवारी

पुरा पढ्नुहोस्
२१ पुस
२०७९

मंसिर महिनाको मास्केवारी

पुरा पढ्नुहोस्
१४ मंसिर
२०७९

कार्तिक महिनाको मास्केवारी

पुरा पढ्नुहोस्
२२ कात्तिक
२०७९

कारागार ऐन, २०७९

पुरा पढ्नुहोस्
२२ कात्तिक
२०७९

असोज महिनाको मास्केवारी

पुरा पढ्नुहोस्
२६ असोज
२०७९

भाद्र महिनाको मास्केवारी विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
२२ भदौ
२०७९

श्रावण महिनाको मास्केवारी

पुरा पढ्नुहोस्
०९ श्रावण
२०७९

२०७९ असार महिनाको मास्केवारी

पुरा पढ्नुहोस्
१४ असार
२०७९

जेष्ठ महिनाको मास्केवारी

पुरा पढ्नुहोस्
२६ जेठ
२०७९

बैशाख महिनाको मास्केवारी

पुरा पढ्नुहोस्
२६ बैशाख
२०७९

कारागार सुधार अवधारणा पत्र

पुरा पढ्नुहोस्
१३ बैशाख
२०७९

चैत महिनाको मास्केवारी २०७८

पुरा पढ्नुहोस्
१५ चैत
२०७८

फागुन महिनाको मास्केवारी

पुरा पढ्नुहोस्
१२ फागुन
२०७८

माघ महिनाको मास्केवारी

पुरा पढ्नुहोस्
२३ माघ
२०७८

२०७८ पौष महिनाको मास्केवारी

पुरा पढ्नुहोस्
१७ माघ
२०७८

२०७८ कार्तिक महिनाको मास्केवारी

पुरा पढ्नुहोस्
१७ माघ
२०७८

२०७८ मंसिर महिनाको मास्केवारी

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा - (लेखा)

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

करार सेवामा भर्ना बारे ।

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

डिल्लीवजार कारागारमा भएको घटना सम्वन्धमा ।

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

बैशाख मास्केबारी २०७७

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

COVID-१९ संक्रमण विरुद्द स्वास्थ्य व्यवस्थापन

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

बन्दाबन्दी (Lockdown) को अवधिमा स्थानान्तरण गरिएका कंदीवन्दीको विवरण ।

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

COVID-१९ संक्रमण नियन्त्रण सम्वन्धमा ।

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

जेष्ठ मास्केबारी २०७७

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन पेश गरिने प्रस्ताव सम्वन्धी फाराम

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

असार मास्केबारी २०७७

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

भाद्र मास्केबारी २०७७

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

श्रावण मास्केबारी २०७७

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

कार्तिक मास्केबारी २०७७

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

मंसिर मास्केबारी २०७७

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

पौष मास्केबारी २०७७

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

माघ मास्केबारी २०७७

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

फागुन मास्केबारी २०७७

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

गणतन्त्र दिवस २०७८ को अवसरमा कैद कट्टी/माफी मिनाहा पाई छुटेका कैदीवन्दीको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

जेठ महिनाको मास्केवारी

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

निजामती दिवसको अवसरमा कारागार व्पवस्थापन विभाग र कारागार कार्यालयहरुबाट पुरस्कृत हुने कर्मचारीहरु

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

२०७८ साल श्रावण महिनाको मास्केवारी

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

२०७८ साल असार महिनाको मास्केवारी

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३ ) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको कारागार व्यवस्थापन विभाग संग सम्बन्धित २०७८ ,असोज मसान्त सम्मको (प्रथम त्रैमासिक) विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

२०७८ साल अशोज महिनाको मास्केवारी

पुरा पढ्नुहोस्
१३ पुस
२०७८

२०७८ साल भदौं महिनाको मास्केवारी

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७४ श्रावण

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७४ भाद्र

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७४ असोज

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७४ कार्तिक

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

मंसिर मास्केबारी २०७४

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

पाैष मास्केबारी २०७४

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

माघ मास्केबारी २०७४

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

फाल्गुन मास्केबारी २०७४

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

चैत्र मास्केबारी २०७४

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

वैशाख मास्केबारी २०७५

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

जेष्ठ मास्केबारी २०७५

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

असार मास्केबारी २०७५

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

श्रावण मास्केबारी २०७५

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

भाद्र मास्केबारी २०७५

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

अाश्विन मास्केबारी २०७५

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

कार्तिक मास्केबारी २०७५

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

मंसिर मास्केबारी २०७५

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

पाैष मास्केबारी २०७५

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

माघ मास्केबारी २०७५

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

फाल्गुन मास्केबारी २०७५

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

चैत्र मास्केबारी २०७५

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

बैशाख मास्केबारी २०७६

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

जेष्ठ मास्केबारी २०७६

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

विज्ञप्ती

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

आषाढ मास्केबारी २०७६

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

श्रावण मास्केबारी २०७६

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

भाद्र मास्केबारी २०७६

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

आश्विन मास्केबारी २०७६

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

कार्तिक मास्केबारी २०७६

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

मंसिर मास्केबारी २०७६

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

पौष मास्केबारी २०७६

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

माघ मास्केबारी २०७६

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

फागुन मास्केबारी २०७६

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

काेरोना भाइरससम्वन्धी परिपत्र ।

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

छुटीगएका कैदी संख्या सम्वन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

COVID-१९ पूर्वतयारी/प्रतिकार्य सम्वन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

चैत्र मास्केबारी २०७६

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

चैत्र मास्केबारी २०७६

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

छुटेका कैदीवन्दीको विवरण सम्वन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०७८

विवरण पठाउने सम्वन्धमा ।

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

नेपालका कारागारहरुको क्षमता

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

जेलरहरुको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

विदेशी कैदी/वन्दीको संख्या

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

कैदी/वन्दी मास्केवारी वैशाख २०७२

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

निरिक्षण फारम

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

माफी मिनाहा परिपत्र २०७२-२-१

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७२ फागुन

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७२ चैत्र

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

कर्मचारी विवरण प्रविष्टी सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

जेलरहरुको नाम,स्तर,फोन नं

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७३ वैशाख

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७३ जेष्ठ

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

सेवा करार लिने वारे

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

जेलरहरुको नाम,स्तर,फोन नं

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७३ असार

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

सजाय,माफि,मुलतवी परिवर्तन वा कम गर्ने

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७३ असोज

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७३ भाद्र

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८
२६ मंसिर
२०७८

बेरुजु सम्वन्धी

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७३ कात्तिक

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७३ मंसिर

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७३ पौष

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

आगामी वर्षको वजेटका लागी आवश्यक विवरणहरु यही फर्मको फरम्याटमा भरी पठाउनुहोला

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७३ माघ

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७३ फागुन

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

कारागार कार्यालयको नाम,नं

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७३ चैत्र

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७४ वैशाख

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७४ जेष्ठ

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

मासिक मास्केबारी २०७४ असार

पुरा पढ्नुहोस्