Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Department of Prison Management

    

  • श्रीमान् महानिर्देशकज्यूबाट कारागार कार्यालय बाँकेको अनुगमन

  • श्रीमान् महानिर्देशकज्यूबाट कारागार कार्यालय झुम्का, सुनसरीको अनुगमन

  • कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड र प्रोवेशन तथा प्यारोलमा छुट्ने कसूरदारले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरुको मस्यौदा प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गरिएको

  • कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड र प्रोवेशन तथा प्यारोलमा छुट्ने कसूरदारले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरुको मस्यौदा प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गरिएको

  • श्रीमान् महानिर्देशकज्यूबाट कारागार कार्यालय सिन्धुलीकी अनुगमन

  • विभागका महानिर्देशक श्री फणिन्द्र मणि पोखरेलज्यूको विधाई तथा नयाँ महानिर्देशक श्री जनकराज दाहालज्यूको स्वागत


Janak Raj Dahal
Director General