Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Department of Prison Management

    

 • २०७३ पहिलो गोष्टि चितवन- क्षेत्रिय प्रशासक वाट उद्घाटन

 • प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको अनुगमनका क्रममा महानिर्देशक कृष्णचन्द्र घिमिरे लगायत कर्मचारीहरु,प्रारम्भिक ब

 • प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र अनुगमनका क्रममा महानिर्देशक कृष्णचन्द्र घिमिरे,प्रा.बा.वि.के.संचालिका सि.एन.एन सुप

 • सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू बाट कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ज्यूलाई मानपदवी प्रदान गरिदै

 • मध्यमाञ्चल तथा पश्चिमाञ्चल गाेष्ठी २०७४ मा सामूहिक तस्वीर िखचाउँदै

 • समन्वय गोष्ठी

 • २०७३दोस्रो गोष्टि नेपालगंज,बाकेँमा क्षेत्रिय प्रशासकवाट मन्तव्य

 • नेपालका कारागारहरु जिल्लागत अवस्थिती र क्षमता

 • कारागार व्यवस्थापन विभागको पहिलो गोष्टि(मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल) एक झलक

 • दोस्रो गोष्टि नेपालगंज,बाकेँमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकको मन्तव्य

 • वाकेँको गनापुरमा निर्माणाधिन खुल्ला कारागार

 • दोस्रो गोष्टि नेपालगंज,बाकेँमा क्षेत्रिय प्रशासकवाट कार्यक्रम उद्घाटन


Hari Prasad Mainali
Director General

Basudev Ghimire
Director (Information Officer)