Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Department of Prison Management

    

Events

  • कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकको विदाइको एक झलक

  • नेपालका कारागारहरु जिल्लागत अवस्थिती र क्षमता


Krishnachandra Ghimire
Director General

Bed Bdr Karki
Director