Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Department of Prison Management

    

  • कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकको विदाइको एक झलक

  • २०७३ पहिलो गोष्टि चितवन- क्षेत्रिय प्रशासक वाट उद्घाटन

  • २०७३दोस्रो गोष्टि नेपालगंज,बाकेँमा क्षेत्रिय प्रशासकवाट मन्तव्य

  • दोस्रो गोष्टि नेपालगंज,बाकेँमा क्षेत्रिय प्रशासकवाट कार्यक्रम उद्घाटन

  • वाकेँको गनापुरमा निर्माणाधिन खुल्ला कारागार

  • दोस्रो गोष्टि नेपालगंज,बाकेँमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकको मन्तव्य

  • कारागार व्यवस्थापन विभागको पहिलो गोष्टि(मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल) एक झलक

  • नेपालका कारागारहरु जिल्लागत अवस्थिती र क्षमता


Krishnachandra Ghimire
Director General

Ganesh Prasad Bhattrai
Director


Director