नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कालिकास्थान ,काठमाडौं

कारागार व्यवस्थापन विभाग

बन्दी प्रशासन शाखा

             बन्दी प्रशासन शाखावाट निम्न कार्यहरु हुन्छनः

  • कैदी स्थानान्तरण सम्वन्धित कार्य गर्ने
  • माफि मिनाहा सम्वन्धित कार्य गर्ने
  • कैदीवन्दीहरु संग सम्वन्धित कार्यहरु गर्ने
  • शत प्रतिशत कैद भुक्तानका फाइलहरु हेर्ने र अध्यावधिक वनाई राख्ने र सम्वन्धित अधिकारीबाट निर्णय गराउने

ताजा जानकारी

२६ मंसिर
२०७८

विदेशी कैदी/वन्दीको संख्या

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

जेलरहरुको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

नेपालका कारागारहरुको क्षमता

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

कैदी/वन्दी मास्केवारी वैशाख 2072

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

निरिक्षण फारम

पुरा पढ्नुहोस्
२६ मंसिर
२०७८

माफी मिनाहा परिपत्र 2072-2-1

पुरा पढ्नुहोस्