नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कालिकास्थान ,काठमाडौं

कारागार व्यवस्थापन विभाग

विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेबाट भैरहवाको कारागार निरीक्षण तथा कैदी थुनुवासँग छलफल

माफ गर्नुहोस् । विवरण उपलब्ध छैन ।